Jdi na obsah Jdi na menu
 


          Aktuality

 

        Plán školních akcí na měsíc

                           z á ř í

 

 

            2. 9. 2019      -    Slavnostní zahájení školního roku

            4. 9. 2019      -    Zahájení vyučování dle rozvrhu

          16. 9. 2019      -    Zahájení výstavy fotografií z prázdnin

              30. 9.           -    Zahájení činnosti zájmových kroužků

 

 

Stravování

Doplnění informací – ostatní na webu školy - Aktuality

1.- 3. ročník bude na obědy docházet po 4. vyučovací hodině. 1. a 2. třída se vrací do ŠD, 3. třída se vrací na výuku. Konec vyučování pro 3. ročník 12.55 hod.

V úterý se druhá třída z oběda vrací na výuku a končí 12.55 hod. (v rozvrhu má 5 vyučovacích hodin)

Ve čtvrtek bude docházet pátá třída na oběd po čtvrté vyučovací hodině a vrací se na výuku 5. hodiny (konec vyučování 12.55 hod.). Druhá třída půjde na oběd až po páté hodině tělesné výchovy.

           

Kroužky

     Nejpozději 16. 9. 2019 dostanou všichni žáci přihlášky na kroužky. Prosíme o jejich odevzdání do pátku 20. 9. 2019 třídní učitelce.

    

 

Recyklohraní

     V rámci tohoto projektu sbíráme drobné elektrospotřebiče. Vkládejte je do červené popelnice před jídelnou. Ne televizory, monitory!!! Nevhazujte, prosím, žárovky a odpadky.

     Do sběrné nádoby na lavičce pod schody můžete odevzdávat baterie.

     K recyklaci také shromažďujeme tonery a cartridge – odevzdávejte, prosím, v ředitelně.

     Za odevzdaný elektroodpad dostáváme body, které vyměňujeme za pomůcky a hry do školní družiny.

   

     Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu hlav svých dětí, abychom zabránili případnému rozšíření vší ve škole. Děkujeme.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náhradní stravování

Vážení rodiče!

Včera jsme získali souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s náhradním stravováním.

Proto vám můžeme předat základní informace.

Obědy budeme dovážet ze Základní školy Kamenice. Jídelníček je zveřejněn na stránkách kamenické školy www.kameniceskola.cz – pro nás platí oběd č. 1.

Cena oběda – 29 Kč. Stravné budeme vybírat v ředitelně školy v prvních dnech měsíce.

Odhlašování je možné vždy nejpozději den předem do 9.00 hod. na telefonní číslo naší školy: 323 673 134. Strava náleží žákům v době jejich pobytu ve škole. Pokud onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit.

Vydávat obědy budeme po dohodě se zřizovatelem a souhlasu KHS v místním hostinci Na Kalifáči.

Žáci sem budou docházet po skončení vyučování pod dohledem vyučujících a vychovatelek školní družiny. Žáci přihlášení do ŠD se budou pod jejich dohledem vracet do školy.

Po dobu náhradního stravování nebudou připravovány dopolední svačiny.

 

     

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ředitelství ZŠ Kostelec u Křížků oznamuje,

že zahájení školního roku 2019/2020

se uskuteční

 

2. září 2019 v 8.00 hodin

  na zahradě školy.

V případě nepříznivého počasí ve třídách.

 

 

                         Vyučování do 8.45 hod. (jedna vyučovací hodina).

 

Provoz školní družiny i stravování ve školní jídelně

začne 3. září 2019.

 

Zveme všechny rodiče a příznivce školy na slavnostní zahájení a prohlídku budovy.

 

                      

                       Klidný a úspěšný školní rok

                             přeje celý kolektiv školy

                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jelikož o prázdninách došlo ve školní kuchyni k havarijní situaci a je celá rekonstruována, museli jsme přijmout opatření k náhradnímu stravování.

K vysvětlení celé situace budou uspořádány dvě schůzky rodičů, na které si vás dovolujeme pozvat.

Vyberte si termín, který vám lépe vyhovuje:

1. termín – úterý 3. 9. 2019 v 16.30 hod. ve škole

2. termín – středa 4. 9. 2019 v 7.20 hod. ve škole

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výsledky volby do školské rady dne 19. 11. 2018.

 

Celkem hlasů  …72

z toho p. Jana Brožková … 35 hlasů

z toho p. Jana Hladíková …34 hlasů

Zdrželo se hlasování … 3

Do školské rady byla zvolena paní Jana Brožková.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

!!!!   Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu hlav svých dětí, abychom

 zabránili případnému rozšíření vší ve škole. Děkujeme.  !!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                        

 

                      

 

 

 

 

       

 

Fotoalbum

Běh pro charitu

Datum: 7. 5. 2016
Fotografií: 13
Složek: 0

Bruslení

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 16
Složek: 0

Další akce

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 3
Složek: 0

Ples školy 2017

Datum: 29. 6. 2017
Fotografií: 19
Složek: 0

Procházka školou

Datum: 17. 9. 2012
Fotografií: 15
Složek: 1

Ukliďme Česko 2019

Datum: 7. 4. 2019
Fotografií: 1
Složek: 0

Velikonoční dílny

Datum: 2. 6. 2017
Fotografií: 28
Složek: 0

Zdravověda ŠD

Datum: 17. 3. 2016
Fotografií: 4
Složek: 0